Likvidita

Likvidita je pojem, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Čím vyšší likvidita určitého aktiva, tím rychleji ho lze zpeněžit.

*pro zkrácený kontent sleduj instagram @investujsrozumem.

Likvidita je důležitá pro investory, protože umožňuje snadno a rychle realizovat své investice v případě, že je třeba rychle získat finanční prostředky.

Nízká likvidita

Nízká likvidita znamená, že není snadné prodat aktivum za požadovanou cenu. To může vést k vyšší volatilitě cen a ztížení prodeje. Investoři by měli brát v úvahu nízkou likviditu při investičních rozhodnutích a pečlivě plánovat své finanční zdroje.


Vysoká likvidita

Vysoká likvidita znamená snadnou prodejnost aktiv za požadovanou cenu. To umožňuje investorům rychle reagovat na změny v trhu a realizovat své investice bez ovlivnění ceny. Vysoká likvidita je pro investory příznivá, aby zajistili flexibilitu a schopnost realizovat své investice.

Likvidita v praxi

Vysoká likvidita umožňuje snadný a rychlý prodej investice za požadovanou cenu. Akcie, měny a jiná likvidní aktiva mají široký trh s kupujícími a prodávajícími, což umožňuje stabilní a pružný obchod.

Na druhé straně, méně likvidní aktiva, jako nemovitosti nebo složité finanční instrumenty, mohou být prodejem náročnější a cena může být ovlivněna nedostatkem zájmu a kupujících.

Likvidita je tedy důležitým faktorem, který ovlivňuje schopnost investorů realizovat své investice a umožňuje stabilní a pružný trh s aktivy.