Indexový fond

Indexový fond, neboli ETF, je investiční nástroj, který se snaží replikovat výkon určitého indexu akcií nebo jiných aktiv, tedy například replikovat výkon trhu nebo určitého sektoru.

*pro zkrácený kontent sleduj instagram @investujsrozumem.

Jak je cena indexového fondu ovlivněna?

Indexy jsou sestaveny z vybraných akcií, které reprezentují určitý sektor nebo trh, a každá akcie v indexu má určitý vážený podíl na celkové hodnotě indexu. V případě indexů, jako je například S&P 500, jsou vážené podíly akcií stanoveny na základě tržní kapitalizace, což znamená, že akcie s vyšší tržní kapitalizací mají v indexu větší vážený podíl.Cílem indexových fondů je poskytnout investorům diversifikaci investice mezi širokým spektrem akcií bez nutnosti samostatně vybírat jednotlivé akcie. Indexové fondy mohou být také výhodné pro ty, kteří chtějí investovat do akciového trhu, ale nemají dostatek času ani znalostí na to, aby samostatně vybírali akcie.