Druhy grafů

Technická analýza veřejně obchodovatelných aktiv rozeznává dva základní typy grafů: 

Čárový graf a Svíčkový graf

*pro zkrácený kontent sleduj instagram @investujsrozumem.

Popis svíčky

Svíčka se skládá z těla a dvou svěšených výběžků (tzv. shadow). Tělo svíčky ukazuje rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou za dané období a barva svíčky signalizuje, zda cena stoupla (zelená svíčka) nebo klesla (červená svíčka).

Svěšené výběžky pak ukazují cenový rozsah mezi nejvyšší a nejnižší cenou během celého období a cenou otevření a uzavření. Tyto informace umožňují investorům lépe porozumět cenovým pohybům a určit potenciální trend.

Investiční signály

Investiční signály jsou informace pro rozhodování o investicích. Tyto signály mohou být získány z cenových grafů, technické analýzy, fundamentální analýzy a dalších zdrojů. Pomáhají investorům určit, zda koupit, prodávat nebo držet určité akcie.

Některé z nejčastějších signálů, které pomáhají investorům číst z investičních znaků, zahrnují:

  1. Trendové linie: Tyto linie se používají k určení trendu cenových pohybů. Trendové linie pomáhají investorům rozpoznat, zda cena akcie stoupá, klesá nebo je v rovnováze.

  2. Support a resistance: Tyto pojmy se týkají úrovní cen, které by mohly zabránit dalšímu růstu nebo poklesu ceny. Tyto úrovně mohou být určeny pomocí trendových linek nebo minulých cenových maxim a minim.

  3. Formace: Tyto formace, jako jsou například head and shoulders a triangle, pomáhají investorům určit potenciální obraty v trendu cen. Tyto formace se vyskytují na grafech a jsou tvořeny specifickými patterny cenových pohybů.

Trendová linie

Trendová linie může odhalit následující dva investiční trendy:

  1. Růstový trend: Pokud je trendová linie nakreslena na grafu s rostoucími cenami, může to znamenat, že dané aktivum má tendenci růst v ceně. To může být pro investory signálem k nákupu tohoto aktiva.

  2. Poklesový trend: Pokud je trendová linie nakreslena na grafu s klesajícími cenami, může to znamenat, že dané aktivum má tendenci klesat v ceně. To může být pro investory signálem k prodeji tohoto aktiva.

Resistance & Support

Resistance a support jsou pojmy používané v technické analýze a slouží k identifikaci úrovní cen, kde by mohlo dojít k zastavení růstu nebo klesání ceny daného aktiva.

  1. Resistance: Resistance je cenová úroveň, kde se očekává, že cena daného aktiva bude narážet na odpor a nebude schopna dále růst. Pokud se cena dostane na úroveň resistance, mohou někteří investoři prodávat a snižovat tak cenu aktiva.

  2. Support: Support je cenová úroveň, kde se očekává, že cena daného aktiva bude mít tendenci zůstat nebo klesat jen mírně. Pokud se cena dostane na úroveň support, mohou někteří investoři nakupovat a zvyšovat tak cenu aktiva.