Dlouhodobé Investice

Dlouhodobé investování je podle jeho názvu investice na delší dobu, jako je například majetek. Dlouhodobě můžeme investovat i v podobě menších pravidelných vkladů do akcií, dluhopisů, indexových fondů atd.

*pro zkrácený kontent sleduj instagram @investujsrozumem.

Proč dlouhodobě investovat?

Existuje několik důvodů, proč je důležité dlouhodobě investovat:

  1. Ziskovost: Dlouhodobé investice obvykle nabízejí vyšší výnosy než krátkodobé investice. Tyto výnosy mohou být dosaženy prostřednictvím růstu ceny akcií nebo příjmu z dividend.

  2. Diversifikace: Dlouhodobé investice umožňují rozložit riziko mezi různé aktiva, což může snížit celkový finanční dopad krátkodobých výkyvů trhu.

  3. Inflace: Dlouhodobé investice mohou pomoci chránit hodnotu peněz v důsledku inflace.

  4. Životní události: Dlouhodobé investice mohou pomoci připravit se na důležité životní události, jako je penze, koupě nemovitosti nebo vzdělání dětí.

  5. Konstrukce portfolia: Dlouhodobé investice vám umožní vybudovat a rozvíjet své portfolio s cílem dosáhnout vašich finančních cílů.

Všeobecně platí, že dlouhodobé investování vyžaduje trpělivost, dlouhodobý pohled a schopnost ignorovat krátkodobé výkyvy trhu.

Složené úročení

Při dlouhodobém investování může být složené úročení velmi efektivní, protože se úroky z předchozích období přidávají k původnímu vkladu a celková hodnota investice tak roste rychleji.


Například:

Pokud si uložíte 1000 Kč na účet s úrokovou sazbou 10% ročně, vaše investice bude po prvním roce stát 1100 Kč (1000 Kč + 10% z 1000 Kč). Pokud nebudete nic vybírat, ale ponecháte si vklad na účtu, vaše investice se bude dále zúročovat a během pěti let se dostane na hodnotu 

1610,51 CZK.