Dividenda

Dividenda je finanční plnění podílu na zisku akciové společnosti vypočítána z podílu držených akcií. Dividendy jsou vypláceny jednotlivým majitelům akcií - akcionářům.

*pro zkrácený kontent sleduj instagram @investujsrozumem.

Historie dividend

Historie dividend sahá až do starověku, kdy byly poprvé vydávány akcie. První známé vydání dividend se datuje do 17. století v Amsterdamu, kdy byla společnost VOC (Dutch East India Company) založena a vydávána akcie. Tyto akcie přinášely majitelům podíl na zisku společnosti prostřednictvím dividend.

V průběhu 18. a 19. století se vydávání dividend stalo běžnou praxí, a to jak v Evropě, tak v Severní Americe. V průběhu 20. století se dividendový výnos stále zvyšoval, což bylo ovlivněno hospodářským rozvojem a rostoucím počtem společností, které vydávaly akcie s dividendami.

V současnosti se vydávání dividend stále šíří do celého světa, což umožňuje investorům získávat pasivní příjem z dividendových akcií.

Co znamená vysoké vyplácení dividend?

Vysoké dividendy mohou být ukazatelem stability a dobrého finančního stavu společnosti. Tyto společnosti mohou generovat dostatečný zisk a mít stabilní cash flow, což jim umožňuje vyplácet vysoké dividendy svým akcionářům.

Nicméně, vysoké dividendy neznamenají automaticky kvalitní společnost. Některé společnosti mohou vyplácet vysoké dividendy na úkor reinvestice do svých aktiv, což může mít negativní vliv na dlouhodobý růst a stabilitu.

Z toho důvodu je důležité analyzovat finanční situaci společnosti před investováním do akcií s vysokými dividendami. Pouze tak můžete získat přesný obrázek o finančním zdraví společnosti a zvážit, zda se jedná o dobrou investici.

Nejlepší dividendové akcie

Společnosti, které jsou často považovány za dobré pro investice do dividendových akcií, zahrnují Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon Communications a AT&T. Tyto společnosti mají stabilní finanční zdraví a dlouhou historii výplaty dividend.