Danění zisku z investic

Danění zisku z investic přdstavuje komplexní sféru, která se liší v závislosti na typu investice, od akcií až po nemovitosti.

Akcie, Podílové fondy, Indexové fondy

Všechny příjmy přesahující hranici 100 000 CZK jsou zdanitelné sazbou 15 %. Tato sazba platí do výše příjmů 48 násobku průměrné mzdy, což pro rok 2022 představovalo 1 867 728 CZK. Na příjmy přesahující tuto hranici je uplatněna sazba 23 %.


Pokud se prodej cenného papíru uskuteční po více než 3 letech od nákupu jsou jeho příjmy osvobozeny od daně.

Dividendy

Dividendy českých společností se vyplácejí již zdaněné sazbou 15 %.


Zápočet daně stržené v zahraničí je možností snížit daňovou povinnost v České republice na základě daně, která byla již zaplacena v zahraničí. 

Pokud má Česká republika daňovou smlouvu se zemí, ve které byla daň stržena a částka byla skutečně uhrazena ve formě daně v zahraničí můžete zažádat o zápočet daně stržené v zahraničí. Nejprve musíte podat daňové přiznání za daný daňový rok v České republice. Ve svém daňovém přiznání uveďte informace o zaplacené dani ve zahraničí a požádejte o zápočet této daně. Spolu s daňovým přiznáním byste měli přiložit doklady o zaplacení daně ve zahraničí.

Nemovitosti

Každý prodej nemovitosti je zdanitelný sazbou 15 %.


Pokud jste v nemovitosti alespoň 2 roky před prodejem bydleli, příjem je osvobozen od daně. Nemovitost nemusí být na adrese vašeho trvalého bydliště.

V roce 2021 se časová lhůta pro osvobození příjmu z prodeje nemovitosti od daně prodloužile z 5 na 10 let. Tedy nyní všechny nemovitosti, které byli zakoupeny před 1. lednem 2021 jsou osvobozeny od daně po 5 letech a nemovitosti zakoupeny po 1. lednu 2021 jsou osvobozeny od daně po 10 letech. 


Pokud je příjem využit pro obstarání vlastního bydlení nebo rekonstrukci, příjem je osvobozen od daně.


Kryptoměny

Přestože se většina kryptoměn svou povahou blíží standardním měnám (fiat) nebo cenným papírům, zákon je definuje jako nehmotný movitý majetek. Z tohoto důvodu spadají všechny kryptoměnové směny pod § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjmy.


Sazba pro příjem z prodeje nebo směny kryptoměn je nastavená stejně jako u akcií. To znamená, že příjmy do výše 1 867 728 CZK (2022) jsou daněné sazbou 15 % a příjmy přesahující tuto hranici sazbou 23 %.

Zlato

Pro všechny příjmy z prodeje zlata je uplatňena sazba 15 %.


Pokud je fyzické zlato (slitky, mince, šperky) drženo déle než 3 roky, zisky z jeho prodeje jsou osvobozeny od daně.


U burzovně obchodovatelných produktů (akcie, ETF, tokeny, digitální zlato) platí stejná pravidla jako u prodeje akcií.